Office of the Municipal Agriculturist distributes rice fields to their constituents

20 May 2022

Kaugnay sa laban kontra gutom at kahirapan, ang Lokal na Pamahalaan ng Bolinao sa ilalim ng pamununo ng Alkade ng Munisipalidad na si Hon. Alfonso F. Celeste MD sa pamamagitan ng Office of Municipal Agriculte Office katuwang ang mga iba pang departamento at ahensya ay pinangunahan ang distribusyon ng subsidiya sa bigas para sa mga lokal na magsasaka ngayong araw, ika-20 ng Mayo, 2022.

Ang mahalagang gawaing ito ay bilang pagkakaloob ng suporta sa mga bayani nating mga magsasaka upang mapalawig pa ang produksyon na siyang daan upang masugpo ang krisis sa bigas. Ang lolal na pamahalaan ay patuloy na isinasakatuparan ang pagiging kabuklod ng mga mamaamayan sa pagtaguyod ng mga adhikaing pangkaunlaran para sa lahat ng mamamayan.